Lähteet

Bell, W. 1997b. Foundations of Futures Studies. Human Science for a New Era. Volume II: Values, Objectivity and the Good Society. Transaction Publishers, New Brunswick and London.

Flechtheim, O. K. 1972. Futurologie in Historisches Wörterbuch der Philosophie. Basel.

Godet, M. 2000: How to be rigorous with scenario planning. Foresight Vol. 2 No. 1, February, pp. 5-9.

Malaska, P., Kamppinen M. & Wilenius M. 1999. Tulevaisuudentutkimuksen tieto ja Futu-hanke Kirjassa Pantzar, E. (toim.) Tiedosta ja tiedon tutkimuksesta. Tampereen yliopisto,   Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus, ss.175-190.

Mannermaa, M. 1991. Evolutionaarinen tulevaisuudentutkimus [Evolutionary futures research]. Acta Futura Fennica No. 2, Painatuskeskus, Helsinki.

Mannermaa, M. (1993) Tulevaisuus – murroksesta mosaiikkiin. WSOY, Helsinki.Masini, E. 1993. Why Futures Studies? Grey Seal, London.

Popper, K. 1995. Arvauksia ja kumoamisia. Tieteellisen tiedon kasvu [Conjectures and Refutations, 1963, käännös suom. Eero Eerola.] Tammer-Paino, Tampere.

Rubin, A. 1995. Ote huomiseen. Tulevaisuussarja 5, Painatuskeskus, Helsinki.