Skenaariotyöskentelyn sovelluksia

Tämä osio sisältää seuraavat tekstit:

Osallistavat tulevaisuudentutkimuksen menetelmät
Tulevaisuusverstas
Tulevaisuuspyörä verstastyöskentelyssä
Alueellinen kulttuuristrategiatyö
Kuuden tunnin tulevaisuustyöpaja
 ,
Skenaariotyöskentelyn työkaluja

Tulevaisuusteema koulussa

 

.