Osallistavat menetelmät

Tämä osio sisältää seuraavat tekstit:

Tulevaisuusverstas (Anita Rubin)

Tulevaisuuspyörä verstastyöskentelyssä (Timo Nurmi)

Alueellinen kulttuuristrategiatyö (Katriina Siivonen)

Kuuden tunnin tulevaisuustyöpaja (Anita Rubin)