Alueellinen kulttuuristrategiatyö

Kulttuuritoiminnalla kulttuurisesti kestävään kehitykseen– esimerkkinä osallistava alueellinen kulttuuristrategiatyö Varsinais-Suomessa

Katriina Siivonen

 .
Sisällysluettelo

Kulttuuri aluekehitystyössä
Alueellinen kulttuuri arjen luovana prosessina
Minkä tulee kestää alueellisessa kulttuurissa?
Keinoja kulttuuriseen kestävyyteen
Kulttuuri maaseudun voimavarana -hanke
Osallistumisen kynnys matalaksi
Kulttuurin tulevaisuutta rakennettiin tulevaisuusverstaissa
Avoimilla strategioilla tavoitellaan yhteistyötä
Yhteistyötä ja innostusta kulttuurisesti kestävällä menetelmällä
Lähteet

 .