Osallistumisen kynnys matalaksi

KULMA-hankkeessa paneuduttiin huolella siihen, että kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus osallistua sen toimintaan. Hankkeen paikalliseen käynnistystilaisuuteen jokaisessa kunnassa ja kuntaryhmässä kutsuttiin mahdollisimman suuri joukko siellä toimivia kulttuurialan ammattilaisia, harrastajia ja arjen kulttuurin asiantuntijoita kuulemaan hankkeesta. Käynnistystilaisuudesta tiedotettiin laajasti puffilla paikallislehdessä ja kutsukirjeillä, joiden postituslistat koottiin käyttämällä hyväksi paikallisessa kulttuurihallinnossa työskentelevien asiantuntemusta.

Tilaisuudessa kerrottiin kulttuuristrategiatyöhön lähtevän kulttuurin tulevaisuustyöryhmän perustamisesta ja toivotettiin kaikki halukkaat siihen tervetulleiksi. Tilaisuuksista uutisoitiin niiden jälkeen paikallislehdissä. Lisäksi näihin lehtiin laitettiin maksulliset ilmoitukset paikallisen kulttuurin tulevaisuusryhmän kokoamisesta. Kuhunkin työryhmään saatiin näin kokoon paikkakuntiensa aktiivista kulttuuritoimintaa kuvastava monipuolinen joukko kulttuurivaikuttajia.

Oli kuitenkin selvää, että kaikki asiasta kiinnostuneet eivät esimerkiksi muiden kiireiden takia kyenneet osallistumaan kulttuurin tulevaisuustyöryhmien toimintaan. Siksi työn välivaiheen tuloksista kerrottiin kaikille kuntalaisille paikallislehdissä. Hankkeen päätteeksi järjestettiin kansallisesti avoin kaksipäiväinen seminaari, jossa hankkeen tuloksia esiteltiin samalla, kun keskusteltiin yleisemmin kulttuurin merkityksestä alueiden kehittämisessä.

>> Kulttuurin tulevaisuutta rakennettiin tulevaisuusverstaissa