Lähteet

Bell, W. 1997 Foundations of Futures Studies. Human Science for a New Era. Volume I: History, Purposes, Knowledge. Transaction Publishers, New Brunswick and London.

Fountain Park 2004. http://www.fountainpark.com/fi/yritys.

Inayatullah, S. 1996. Methods and Epistemologies in Futures Studies. Kirjassa Slaughter, R. (toim.) The Knowledge Base of Futures Studies. Vol. 1, Foundations. DDM Media Group, Hawthorn, Victoria, s.´187-204.

Hiltunen, Elina (2001) Weak Signals. Conference paper for Seminar on Scenario Building, Turku, Finland, 2001, June, 3.

Kokkarinen, V. 2001. Liikenne-ennusteen 1997-2030 seuranta. Tulevaisuuden näkymiä 2001, No. 2, s. 5-19.

Kuusi, O, E. Hiltunen & H. Linturi 2000.  Heikot tulevaisuussignaalit – Delfoi-tutkimus. Futura 2/2000, s. 78-92.

Mannermaa, M. 1999a. TOOLBOX ja heikot signaalit. Futura Vol. 18, No. 2, 1999, s. 32-37.

Mannermaa, M. 1999b. Tulevaisuuden hallinta. Skenaariot strategiatyöskentelyssä. WSOY, Ekonomia-sarja. Porvoo.

Masuda, Y. 1980. The Information Society as Post-Industrial Society. World Future Society, Bethesda.

Meadows, D.H., Meadows D.L., Randers, J. and Behrens W. 1972. The Limits to Growth. New York, Universe.

Metsämuuronen, J. 1999. Heikkojen signaalien luonteesta ja tieteellisestä kirjoittamisesta. Pääkirjoitus. Futura Vol. 18, No. 2, 1999, s. 3-7.

Millennium-projekti. Ks. http://www.millennium-project.org/

Moijanen, M. 2003. Heikot signaalit tulevaisuudentutkimuksessa. Futura 4/2003, s. 48-60.

Molitor G 1977. How to anticipate public-policy changes?  S.A.M Advanced Management Journal, Summer, p. 4-13.

Naisbitt, J. 1982. Megatrends. Warner Books, New York.

Naisbitt, J. ja Aburdene P. 1990. Megatrends 2000. Sidgwick and Jackson, London.

Schultz, W. 2002. Opetuskalvot tulevaisuudentutkimuksen jatko-opintokurssilla huhtikuussa Turussa.

Slaughter, R. 1993. Looking for the Real ’Megatrends’. Futures Vol. 25. No. 8, October; s. 827-849.

Toffler, A. 1980. The Third Wave.  New York, Bantam Books.

Toffler, A.1991. Powershift. Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century.  Bantam Books, New York. Suomennos H. Eskelinen Suuri käänne, Otava, Keuruu, 1991.

————

Siittiösolujen määrän pieneneminen: Lisätietoa esim. http://www.vyh.fi/ympsuo/kemik/hormoni/aineet.htm

Worldwatch-instituutti: Lisätietoa ks. http://www.worldwatch.org/