Oppikirja 2022

Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä on tarkoitettu Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian oppimateriaaliksi, mutta myös palvelemaan kaikkia tulevaisuudentutkimuksesta kiinnostuneita. Kirja koostuu 36 artikkelista, joiden kirjoittamiseen on osallistunut mittava joukko suomalaisen tulevaisuudentutkimuksen tämän hetken kärkinimiä.

Teos on jaettu kolmeen temaattiseen osaan, joista ensimmäisessä tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen filosofiaan, tietokäsitykseen ja rooliin tieteiden kentässä. Toisessa osassa tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen laajaan menetelmäkenttään ja menetelmien erilaisiin sovelluksiin. Oppikirjan viimeisessä osassa tarkastellaan suomalaisen kansallisen ennakointijärjestelmän nykytilaa ja kehittämistä ja eräitä tulevaisuudentutkimuksen kentällä nousussa olevia teemoja sekä pohditaan alan tulevaisuudennäkymiä.

Aalto, Hanna-Kaisa – Heikkilä, Katariina – Keski-Pukkila, Pasi – Mäki, Maija & Pöllänen, Markus (toim.) (2022) Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja 1/2022, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, 481 s, https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1.

ISBN 978-952-249-562-4 (sid.)
ISBN 978-952-249-563-1 (pdf)
ISSN 1798-5498
Grano, Turku, 2022


’Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä’ on saatavilla maaliskuussa 2022!

Oppikirja on kokonaisuudessaan luettavissa ja ladattavissa ilmaiseksi verkossa. Voit myös tilata painetun teoksen Turun yliopiston verkkokaupasta hintaan 39 € (sis. alv) + postikulut.


ISBN 978-952-249-562-4 (sid.)
ISBN 978-952-249-563-1 (pdf)
ISSN 1798-5498
Grano, Turku, 2022

Julkaisija:

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto