Ympäristö ja tulevaisuus

Suomenkieliset tekstit:

Kestävä kehitys 1995. Lähivuosien toimenpiteitä Suomessa ja Suomen kansainvälisessä yhteistyössä. Suomen Kestävän kehityksen toimikunta, Ympäristöministeriö, Painatuskeskus, Helsinki.

Koskinen, K.  1994. Ympäristönsuojelusta ”kestävään kehitykseen”. Kansallinen ympäristöpolitiikka ja ekologinen modernisaatio.  Sykesarja A6, Turun yliopisto, Satakunnan ympäristöntutkimuskeskus, Pori.

Malaska, P. Kantola, I. & Kasanen P. (toim.) 1989. Riittääkö energia – riittääkö järki? Gaudeamus, Helsinki.

Malaska, P. 1991. Threefold Harmony and Societal Transformation. Turku School of Economics Publ. C-3, Turku.

Malaska, P. 1993. Progress, Nature and Technology in Late-Modern Transition. Turun kauppakorkeakoulu, sarja Keskusteluja ja raportteja, 11.

Meadows, D, Meadows D.L., Randers J. & Behrens W. 1974. Kasvun rajat. Tammi, Helsinki

Meadows, D, Meadows D.L. & Randers J. 1993. Ylittyvät kasvun rajat. Maailmanyhteisön romahdus vai kestävä tulevaisuus?  Tulevaisuuden tutkimuksen seuran julkaisusarja Acta Futura Fennica No. 4, Painatuskeskus, Helsinki.

Pietarinen, J. 1994. Humanismi ja luonnon monimuotoisuus. Futura   2/94, ss. 9-17.

Piispa, P. 1994. Monta mahdollista huomista. Ympäristökasvatuksen filosofiaa ja esimerkkejä kestävästä elämäntavasta. Painatuskeskus, Helsinki.

Wilenius, M. 1997. Faust on Wheels. Conceptualizing Modernization and Global Climate Change. Väitöskirja. Commentationes Scientiarum Socialium 52. Gummerus, Helsinki.

Yhteinen tulevaisuutemme. Ympäristön ja kehityksen maailmankomission raportti. 1988. Ulkoasiainministeriö, ympäristöministeriö, VAPK, Helsinki.

Ympäristön ja kehityksen Suomen toimikunnan mietintö. 1989. Komiteamietintö 9. VAPK, Helsinki 1989.

Englanninkieliset tekstit:

Jokinen, P., Malaska, P. & Kaivo-oja, J. 1998. The Environment in an “Information Society”: A Transition Stage Towards More Sustainable Development? Futures. Vol. 30, No. 6, pp. 485-498.

Meadows, D.H., Meadows D.L., Randers, J. and Behrens W. 1972. The Limits to Growth. New York, Universe.

Meadows, D, Meadows D.L. & Randers J. 1992. Beyond the Limits – Global Collapse or Sustainable Future? Earthscan Publications Ltd. London.

Mesarovic, M. & Pestel, E. 1974. Mankind at the Turning Point. Dutton, New York.

Milbrath L. 1989 Envisioning a Sustainable Society. Learning our way out. State University of New York Press, Albany.

Svedin, U. and Aniasson B. (toim.) 1992. Society and the Environment, Kluwer Academic Publishers, Netherlands.

Wilenius, M. & Kamppinen, M. 2000. Living beyond the information society. Foresight, Vol. 02, no 02, Apr. 00. ss. 147-150.