Lähteet

Anita Rubin

Kainulainen, M.-L. 2000. Aristoteleen ja John Rawlsin näkemyksiä yhtieskunnasta ja hyvästä elämästä. Essee Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian tieteellisten menetelmien kurssilla.

Knuuttila, S.1989. Selitykset. Teoksessa Aristoteles: Nikomakhoksen etiikka. Gaudeamus, Helsinki.

Maffessoli, M. 1996. The Time of the Tribes. The Decline of Individualism in Mass Society. Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi.

Schields, R. 1996. Foreword: Masses or tribes? Kirjassa Maffessoli, M. The Time of the Tribes. The Decline of Individualism in Mass Society. Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi.

Schultze, G. 1995. Experience Society (Sage Publications, London 1995).

Taylor, Ch. 1991 The Ethics of Authenticity. Harvard University Press, Cambridge and London.