Topi – Tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaalit

Villit kortit, tulevaisuuspyörät ja heikot signaalit – mitä kaikkea on tulevaisuudentutkimus?

Heikot signaalit, megatrendit ja villit kortit ovat monelle tuttuja arkipäivän kielenkäytöstä, mutta tulevaisuudentutkijalle ne ovat työkaluja, joiden todellinen merkitys on vain harvalle tuttu. Tulevaisuudentutkimus kuvaa, selittää ja ymmärtää laaja-alaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niihin liittyviä eri elämänalueiden muutos- ja kehitysprosesseja. Tulevaisuudentutkimuksessa monitieteinen lähestymistapa yhdistyy tieteenalan omiin menetelmiin ja teoreettiseen näkökulmaan.

Tulevaisuudentutkimus tarkastelee yhteiskuntaan vaikuttavia kehitystrendejä tulevaisuuden tietämisen näkökulmasta. Lisäksi se tarkastelee sitä, mikä on mahdollista ja etsii vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, joiden toteutumisen todennäköisyyttä tai toivottavuutta voidaan arvioida erilaisten menetelmien avulla.

Tuodakseen tulevaisuudentutkimuksen ja siinä käytetyt menetelmät laajempaan tietouteen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ylläpitää tätä aiheeseen perehdyttävää sivustoa. Suurin osa teksteistä on suomeksi, mutta mukana on myös englanninkielistä aineistoa. Pääosan teksteistä on laatinut tulevaisuudentutkija, dosentti Anita Rubin (1952–2015). Kunkin artikkelin alkulehdeltä löytyvät tekstin kirjoittajatiedot.


’Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä’ -oppikirja ilmestyy maaliskuussa 2022!

Oppikirja on kokonaisuudessaan luettavissa ja ladattavissa ilmaiseksi näillä sivuilla. Voit myös tilata painetun teoksen Turun yliopiston verkkokaupasta hintaan 39 € (sis. alv) + postikulut.