Perusteet

Tulevaisuudentutkimus kuvaa, selittää ja ymmärtää laaja-alaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niihin liittyviä eri elämänalueiden muutos ja kehitysprosesseja. Tulevaisuudentutkimuksessa monitieteinen lähestymistapa yhdistyy tieteenalan omiin menetelmiin ja teoreettiseen näkökulmaan.

Tulevaisuudentutkimus tarkastelee yhteiskuntaan vaikuttavia kehitystrendejä tulevaisuuden tietämisen näkökulmasta. Lisäksi se tarkastelee sitä, mikä on mahdollista ja etsii vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, joiden toteutumisen todennäköisyyttä tai toivottavuutta voidaan arvioida erilaisten menetelmien avulla.

Tämä osio sisältää seuraavat tekstit:

Tulevaisuudentutkimus tiedonalana
Aikakäsitys tulevaisuuden tutkimuksessa
Massakulttuurin kriisi ja tulkinnan moninaisuus
Päätöksenteko kiihtyvässä muutoksessa
Kirjallisuutta

 

.