Viittausohjeet

Käytettäessä sivuston materiaalia on lähde aina mainittava. Kaikki Anita Rubinin tekstit on kirjoitettu vuonna 2004, ellei toisin mainita heti artikkelin alussa.

Viittaus tekstissä:

Tulevaisuudentutkimuksen lähtökohta on… (Rubin 2004).

Lähdeluettelossa:

Rubin, Anita (2004) Tulevaisuudentutkimus tiedonalana. TOPI – Tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaalit. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. http://… , haettu pp.kk.vvvv.

Vuoden 2022 oppikirjaan viittaaminen:

Koko kirja:

Aalto, Hanna-Kaisa – Heikkilä, Katariina – Keski-Pukkila, Pasi – Mäki, Maija & Pöllänen, Markus (toim.) (2022) Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja 1/2022, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, 481 s, https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1.

Yksittäinen artikkeli, esim.:

Siivonen, Katriina (2022) Tulevaisuusperintö kulttuurisen kestävyysmurroksen välineenä. Teoksessa Aalto, Hanna-Kaisa – Heikkilä, Katariina – Keski-Pukkila, Pasi – Mäki, Maija & Pöllänen, Markus (toim.) (2022) Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja 1/2022, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, 481 s, https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1. Julkaistu myös verkossa: https://tututopi.files.wordpress.com/2022/03/tva-1-2022-siivonen.pdf.