Viittausohjeet

Käytettäessä sivuston materiaalia on lähde aina mainittava. Kaikki tekstit on kirjoitettu vuonna 2004, ellei toisin mainita heti artikkelin alussa.

Viittaus tekstissä:

Tulevaisuudentutkimuksen lähtökohta on… (Rubin 2004).

Lähdeluettelossa:

Rubin, Anita (2004) Tulevaisuudentutkimus tiedonalana. TOPI – Tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaalit. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. http://… , haettu pp.kk.vvvv.