Mielikuvat ja todellisuus

Anita Rubin

Tulevaisuus on avoinna ihmisille mahdollisten toimintojen ja valintojen rajattomana valikkona (Giddens 1991, 28-29). Vaikka jokapäiväiset toimintomme perustuvat olettamukseen, että maailmassa on kuitenkin jotain pysyvää ja kestävää, muutoksen kiihtyvä nopeus vaikuttaa valintoihimme ja arvoihimme. Vattimon (1989, 34-35) mukaan tiedotusvälineet ja aikamme tiedekäsitys muovaavat arkielämäämme yhä enemmän kuvalliseksi ja mielikuviin perustuvaksi. Tämän vuoksi onkin erittäin tärkeää pohtia erilaisia mahdollisia tulevaisuuden tiloja eettisestä näkökulmasta valintojemme pohjaksi.

Utopiat ja dystopiat

Mahdollisia tulevaisuuksia on useita. Kun osataan tunnistaa mahdolliset vaihtoehdot, riippuu toimijoista itsestään, mikä niistä valitaan. Tulevaisuuden hahmottaminen on riippuvaista hahmottajan omista tulevaisuudenkuvista  Tulevaisuudenkuvat voivat olla optimistisia ja sisältää positiivisia hyvän tulevaisuuden odotuksia (utopiat), tai ne voivat olla negatiivisia ja muodostua tulevaisuuteen liitetyistä peloista ja uhkakuvista (dystopiat).

> Popperilainen tulevaisuuskäsitys