Keinoja kulttuuriseen kestävyyteen

Kestävän hyvinvoinnin rakentamisessa on oleellista antaa ihmisille mahdollisuus luoviin ratkaisuihin ja niihin pohjautuvaan toimintaan elantonsa hankkimisessa ja elämänympäristönsä rakentamisessa (vrt. Nygren 1995, 199, 213).

Suomalaisessa yhteiskunnassa ihmisten arkielämän puitteiden lähin rakentaja on kunnallishallinto. Anita Niemi-Iilahti toteaa, että perinteinen edustuksellinen kunnallinen demokratia on menettämässä merkitystään, kun vaaleissa into ehdolle asettumiseen ja äänestämiseen hiipuu. Tilalle on etsitty paikallisia ihmisiä osallistavia ja voimauttavia keinoja, joiden avulla saataisiin nykyistä suurempi kuntalaisten joukko suunnittelemaan omaa tulevaa elämänympäristöään.

Tällaisina keinoina on nähty esimerkiksi

  • vuorovaikutteinen e-demokratia,
  • kansalaisfoorumit, ja
  • vuorovaikutteiset suunnitteluprosessit.

Osallistavuus ja voimauttaminen

Niemi-Iilahden mukaan osallistavuus on hitaasti vahvistumassa kunnallishallinnossa, vaikka sitä hankaloittavatkin esimerkiksi kielteiset asenteet tai osallistavuuden lannistavan hidas eteneminen. (Niemi-Iilahti 2003.) Osallistavuuden vahvistaminen antaisi kuitenkin tilaa arjen luovuudelle ja ihmisten omalle tulevaisuutensa rakentamiselle.

Osallistavuus ja voimauttaminen tarkoittavat käytännössä sitä, että ihmisten mahdollisuuksia edistää omaa hyvinvointiaan tuetaan. Organisoidulla kulttuuritoiminnalla on tässä suuri merkitys. Kulttuuritoimintaan osallistumisen kautta ihmiset voivat vahvistaa elämänhallintaansa ja kykyjään käsitellä ongelmia, jolloin heidän arkiset elämänolosuhteensa kohentuvat. (Karisto 1996.)

Osallisuus vuorovaikutusprosessissa, jossa omaakin tulevaisuutta rakennetaan, tukee uutta luovaa kulttuurin perusprosessia. Organisoidun kulttuuritoiminnan suunnittelu tällaisessa prosessissa tuo mahdollisuuksia vaikuttaa niihin arvoihin ja konkreettisiin toimiin, jotka tavoiteltuun toimintaan tulevat sisältymään. Kulttuuritoiminnan kautta edelleen on mahdollista edistää myös niiden ihmisten hyvinvointia, jotka eivät itse tämän toiminnan suunnitteluun osallistu.

> Kulttuuri maaseudun voimavarana -hanke